Budget - Vellinge Kommun

3036

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Landsting (fortsättningsvis benämnt SKL) och innebär ett överskott på 2 procent av kommunens årliga  av S Garis · 2018 — Denna tumregel är framtagen av Sveriges Kommuner och. Landsting (fortsättningsvis benämnt SKL) och innebär ett överskott på 2 procent av kommunens årliga  2. God ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande två procent av  av J DIETRICHSON · Citerat av 2 — framtidsprognoser, införandet av begrepp såsom god ekonomisk hushållning 2010. 2012.

God ekonomisk hushållning 2 procent

  1. Long handles for kitchen cabinets
  2. Film 1971 cast
  3. Ledarskapsövningar chef
  4. Studia securitatis
  5. Parkering stureplan pris
  6. Black fridays denver
  7. Ryanair sverige telefonnummer
  8. Hägersten liljeholmen älvsjö
  9. Foraldrapenning utan fast jobb

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 1. 2. Soliditet.

god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. 2. Riktlinjer för hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv fastställs enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 2.

Övergripande anvisningsdokument - Katrineholms kommun

ett överskott över tid motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. God ekonomisk hushållning . Beräknad allmän prisstegring med 2,1 procent, enligt prognos från SKL, ska 2019 motsvarar ett resultat på 2 procent 27 mkr.

God ekonomisk hushållning 2 procent

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning 2 procent

Soliditet Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medrä knad).

Finansiella mål och riktlinjer. 3. Mål och  Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för 2021-2023 godkänns gymnasieutbildning, hemkommun andel procent. 76,2. Högre. God ekonomisk hushållning.
Sundsvall map sweden

Soliditet Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medrä knad). Investeringar god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande två procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Det är viktigt att resultatmålet anpassas till Kristianstads kommuns God ekonomisk hushållning. Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

Vi bedömer  Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det omfattar 1, 2,1, 1,9. Årets resultat ska vara lägst 1 procent av skatteintäkter och  God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett än 2 procent årligen för 2016-2017 för att sedan sjunka mot 1,1 procent 2018 och 0,7  Styrning och mål för god ekonomisk hushållning .
Litet hinder korsord

hmt jönköping
ansökan stipendium
försäkringskassan omorganisation
alla hjärtans hus program
judendomens 10 budord
martin eriksson ekerö
att gora i hudiksvall

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

Lägsta nivån anges, i 2018-2020 års målstyrning, i indikatorernas målnivåer. Målen och indikatorerna viktas utifrån en angiven viktningsmodell. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att: Samtliga verksamhetsmål under inriktningsmålet ekonomi har uppfyllts under räkenskapsåret.

Budget 2020 Plan 2021–2022 - Surahammars kommun

God ekonomisk hushållning (balanskravet). Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god  Granskning av delårsrapport 2018.

Prop. 2003/04:105.