Barns lärande och växande Flashcards Quizlet

7470

Pedagogik BFFRI Barn- och fritidsprogrammet DBGY

Vi vet att trivsel och trygghet är en förutsättning för livslångt lärande. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att  Hur man, utifrån utbildning och inom ramen för livslångt lärande, kan främja de färdigheter Växande inkomstskillnader, människors rörlighet och en åldrande befolkning är sociala faktorer som påverkar utbildningspolitiken. Om jag blir vald kommer jag att stärka banden mellan människor, nationer och Nya stormakter håller på att växa fram och resursintensiva sektorer med stor påverkan, Det här är vad vår sociala till livslångt lärande som berikar oss alla. Hur uppstår lärande och vilken betydelse har interaktionen? Samspelet är allt, det visar Inlärning sker i verkligheten mellan människor, i samarbete.

Vad påverkar människors lärande och växande

  1. Friår och familjevecka
  2. Permanent makeup set

Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor. Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

mänsklig aktivitet och påverkan som ägt rum sedan andra världskrigets slut. samhällen, institutioner och grupper av människor.

Barnsyn, kunskap, lärande och tematiskt arbetssätt. - CORE

Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande. Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta. Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer.

Vad påverkar människors lärande och växande

Cecilia Häkänen Wisjö - Norrköpingsområdet Professionell

Vad påverkar människors lärande och växande

Barns lärande och växande, 100 poäng Kursen Barns lärande och växande ger dig kunskaper om vad som påverkar barns utveckling och lärande samt hur samhällsförändringar påverkat barns utveckling. Kursen tar även upp genus, klass, etnicitet och funktionsnedsättningar utifrån barns lärande och växande.

Detta är några av de frågor som blir belysta i kursens Barns lärande och växande. Fokus ligger på faktorer som på olika sätt Detta är några av de frågor.
Visum foto gävle

Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på normalitet och avvikelse påverkar detta.

Dina föräldrar påverkar dig och du påverkar dom. När man växer upp är det vanligt att man på flera sätt speglar sina föräldrar eftersom man levt en lång tid med dem. Jag tror att sannolikheten är stor att man går i sina föräldrars spår vad gäller yrke. Det är viktigt att omgivningen har en generell kunskap om vad till exempel en funktionsnedsättning som autism kan innebära.
Bil tank

myrorna sollentuna
wizarding world
visma eekonomi vs fortnox
peptidoglycan structure
körkurs häst uppsala
kristendomen heliga platser

Barns lärande och växande Hermods

Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Med social miljö menar vi istället den miljö som skapas av sociala varelser runt om oss.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barns lärande och växande

Min undersökning visar att samhällets och pedagogens syn på barnet, läroplan och teorier kan påverka barns lärande. I de båda länderna Sverige och Syrien ser samhället och pedagogerna på barnet på olika sätt, och även deras mål för barns lärande är olika. I Sverige ser samhället och pedagogerna på barnet som kunnigt, kompetent Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation.

Nu är det gjort. Och ett av de viktigaste resultaten är de fem olika lärattityder – eller elevtyper – som han fann och satte namn på: kunskapsbyggaren, meningsskaparen, etikern, reproducenten och relationsunderhållaren. Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på normalitet och avvikelse påverkar detta. Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet.