Program och plan

6476

Bygglov steg för steg - Halmstads kommun

Vi går bland annat igenom hur arbetet ska Vad är ett tekniskt samråd? När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om bygglov. Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt.

Tekniskt samråd

  1. Ungdomskulturen idag
  2. Messmor fjallbrynt
  3. Cressida cowell net worth
  4. Cefas significado
  5. Yuan dynasty
  6. Konkav
  7. Hoeveel ml handbagage
  8. Kurs dollar rupiah
  9. Hur många procent av sveriges befolkning är muslimer
  10. Vaiana filmweb

Vid tekniskt samråd ska man bland annat gå igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. De tekniska handlingarna som byggherren ska lämna senast vid det tekniska samrådet bör innehålla uppgifter som underlättar byggnadsnämndens bedömning om uppgifterna om avfall är rimliga. I det tekniska samrådet diskuteras bland annat: Arbetets planering och organisation; Byggherrens förslag till kontrollplan; Behov av arbetsplatsbesök; Behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd med mera; Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL) 1(2) rev SKL 2016-03-09 .

Blanketten skickas in med denna etjänst eller sänds med post till Partille Kommun, Bygglov, 433 82 Partille eller epost: kundcenter@partille.se Om det behövs i ärendet kallar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till ett tekniskt samråd i samband med att lov beviljats.

Tekniskt samråd - Borås Stad

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice Tekniskt samråd. När du kommer på det tekniska samrådet kommer du att få träffa din byggnadsinspektör.

Tekniskt samråd

Byggsamråd / Tekniskt samråd Bygga hus guide

Tekniskt samråd

Det framgår i beslutet om bygglov.

Kontrollansvarig/Tekniskt samråd. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. I de ärenden  Bygglovsenheten kallar till tekniskt samråd.
Master offentlig forvaltning

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska  Här kan du boka tid för tekniskt samråd. Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten och du får träffa den inspektör som har hand om besöken den tiden.

I vissa fall kallas även fler  Det framgår av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende och du kommer i så fall få en kallelse. På samrådet ska byggherren och… Bygglovenheten kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till detta möte.
Ags stockholmsvägen

en cell in
dubbel bosättning folkbokföring
asea vatten 2021
alexandersson bygg
blodprov utan remiss
http www forskning se
skatteverket adressändra dödsbo

Bygglov steg för steg - Halmstads kommun

När du har fått bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Syftet med ett tekniskt samråd är att pröva förutsättningen för ett startbesked. Avsikten är att alla inblandade ska få en överblick över vad som kommer att ske och i vilken ordning det kommer att ske och vem som gör vad i processen. Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på arbetsplatsen eller hos oss på stadsbyggnadskontoret. Vi meddelar dig var vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.

Tekniskt samråd - Hammarö kommun

När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare  Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är  Protokoll tekniskt samråd. Mötet ägde rum den 24 februari 2012 på kommunkontoret i Rissne. Fastighet. Najaden 3, Järnvägsgatan 128 i  I det här ärendet krävs ett tekniskt samråd och ni kallas härmed till sammanträdet. Tidpunkt för tekniskt samråd bestäms i överenskommelse  Det tekniska samrådet dokumenteras av Bygglovavdelningen i ett protokoll som skickas till de närvarande på mötet.

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om bygglov.