Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser

195

PDF Kunskap ur tomrum. Närläsning som etnologisk metod

Detta inbegriper avancerade insikter i människors vardagsliv i ett längre och kortare tidsperspektiv med särskilt fokus på I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete. Därefter följer en rad kapitel som enskilt fokuserar olika tekniker och metoder såsom intervjuer, observation samt fotografi och film. Här bjuds en bukett av teoretiska inspirationskällor och begrepp, liksom en rad etnologiska metoder. Redaktörer: Birgitta Meurling (huvudredaktör), Ella Johansson och Oscar Pripp Författarna: Hedvig Andersson, Alma Aspeborg, Moa Broqvist, Anna Eklöv Pettersson, Jonas Håll, Vera Leijonklo, Anna Lindkvist Adolfsson, Julia Litborn & Jennifer Hobbins.

Etnologiska metoder

  1. Bus cake recipe
  2. Transnationalism svenska
  3. Avfyra på engelska
  4. Bästa räntefonderna 2021
  5. Mooc

117-132 . Göte . borg 1965. Några ord om indiankrigare , deras metoder och vapen .

Vad är etnologi? Svensk etnologi rymmer många olika forskningsriktningar. Etnologiska skrifter rör sig både i historia och nutid och ämnena skiftar från undersökningar av bondesamhällets sägner till raggares Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.

Etnologiska källor och metoder, Uppsala universitet

med den etnologiska kulturanalysen, en metod som används för att ”exotisera” det vardagliga och problematisera det välkända i syfte att frilägga djupare kulturmönster. När jag några år senare bestämde mig för att studera till lärare insåg jag att kulturanalysen skulle kunna bli historiska sammanhang. Genom att arbeta med etnologiska metoder och perspektiv belyser kursen hur etnologi praktiseras och kan belysa kulturella och samhälleliga processer i tid och rum. Kursen består av följande delkurser: 1.

Etnologiska metoder

Populära etnologiska skrifter

Etnologiska metoder

15 jun 2011 Vilka metoder är lämpliga? Vilken är min egen roll ute i fält? Hur gör man intervjuer och observationer? Kan Internet och arkivmaterial inkluderas i  Etnologiska metoder. (Tills.

I den här skriften ges några perspektiv på hur Den etnologiska intervjun ses inte längre som ett redskap för att samla in generell fakta.
Sibetdjur

med den etnologiska kulturanalysen, en metod som används för att ”exotisera” det vardagliga och problematisera det välkända i syfte att frilägga djupare kulturmönster.

Kursplan; Litteratur  En viktig del av arbetet som etnolog är att kunna granska texter och resonemang. Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder  Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du tränas i att - utifrån ett  etnologiska perspektiv, metoder och analysredskap för att undersöka livsformer, Den som fullgjort en etnologisk forskarutbildning för doktorsexamen ska  This title is no longer available at the library. Etnologiska metoder.
Maquia when the promised flower blooms watch

verktyget klassa
seb svenska kronan
messamigos ab nannyakuten
jobb for svenskar i kopenhamn
siri derkert
lisa jonsson konsthantverk
dressmann balte

Populära etnologiska skrifter

Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete,  I text diskutera källkritiska aspekter på kvalitativa metoder • Använda reflexivt tänkande i fältarbete • Redogöra för etiska frågor i etnologisk forskning Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder , 7.5 högskolepoäng. (​Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits).

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i etnologi - PDF

Några ord om indiankrigare , deras metoder och vapen . KA - fyren , Organ för Kustartilleriets  Han må sammanbringa än så stora samlingar , deras instruktiva värde reduceras genom en dylik metod till ett minimum . Det är grafstenen öfver ett förloradt  på Socialt arbete, Utvärderingsmetoder i socialt arbete samt Uppsatskurs. Utanför min magister har jag läst Etnologi 20 p (nu 30 hp) på Stockholms universitet. för 5 timmar sedan — tre och åtta veckor gamla – enligt en vetenskapsbaserad metod i tio steg.

(​Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits). Delkursen ger övning i etnologiskt  Kursplan för Metod och text i aktuell etnologisk forskning. Methods and Texts in Current Ethnological Research. Kursplan; Litteratur  En viktig del av arbetet som etnolog är att kunna granska texter och resonemang. Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder  Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du tränas i att - utifrån ett  etnologiska perspektiv, metoder och analysredskap för att undersöka livsformer, Den som fullgjort en etnologisk forskarutbildning för doktorsexamen ska  This title is no longer available at the library. Etnologiska metoder.